Zwierzęta futerkowe – jak masa ciała wpływa na jakość okrywy włosowej?

Zwierzęta futerkowe – jak masa ciała wpływa na jakość okrywy włosowej?

 Utrzymywane obecnie na fermach lisy i norki są znacznie większe od swoich dzikich protoplastów. Wieloletnia, często jednokierunkowa selekcja spowodowała znaczący wzrost rozmiarów zwierząt, zarówno ich masy ciała jak i długości tułowia, a w konsekwencji i pozyskiwanych skór. Jednak wzrost tych parametrów zdaniem wielu naukowców i praktyków zajmujących się oceną skór, odbił się niekorzystnie na ich jakości. Warto także przypomnieć, że wartość handlowa – cena skór, zależy nie tylko od ich wielkości – rozmiaru handlowego, lecz także od ich jakości. Między innymi dlatego zwierzęta futerkowe z Polski robią od lat taką furorę na światowych rynkach. 

Zwierzęta futerkowe – jakość kluczem do sukcesu

Zachowanie dobrej jakości skór jest szczególnie ważne w czasach, gdy na rynkach futrzarskich jest dużo skór i nabywcy mogą wybierać w ofertach wielu hodowców i domów aukcyjnych.

Czynniki wpływające na parametry jakości skór dzieli się na biologiczne, które są uwarunkowane genetycznie i środowiskowe, zależne w znacznej mierze od działań hodowcy. Do najważniejszych czynników biologicznych zaliczamy: gatunek zwierzęcia, rasę lub odmianę, płeć, wiek oraz zmienność indywidualną. Natomiast najważniejsze wśród czynników środowiskowych są: żywienie, pielęgnacja i pomieszczenia, w których zwierzęta są utrzymywane, a także terminu uboju i obróbka skór (Duda 1992).

W jednym z numerów kwartalnika „Zwierzęta Futerkowe” autor opisał swoje przemyślenia na temat nowego spojrzenia na proces selekcji norek (Gugołek 2017). Przekazał w nim swoją refleksję, że korzystniejszym rozwiązaniem wydaje się wybór zwierząt do stada podstawowego na podstawie pomiarów długości tułowia zwierzęcia niż, jak dotychczas jest to praktykowane, na podstawie ich masy ciała. W kolejnym artykule pragnę przedstawić istniejący stan wiedzy dotyczący wpływu masy ciała norek i lisów na jakość ich okrywy włosowej. Poniżej zostanie przestawiona na podstawie fachowej literatury zagranicznej i krajowej analiza czynników mających wpływ na wymienione cechy zwierząt.

Zwierzęta futerkowe – dbałość o jakość

Wszystkie cechy organizmów żywych, w tym i zwierząt futerkowych, mogą dziedziczyć się w sposób względnie prosty, są to tzw. cechy jakościowe np. barwa okrywy włosowej. Upraszczając, w zależności od swojego potencjału genetycznego norka może być biała lub czarna. W tym przypadku wpływ czynników zewnętrznych jest niewielki. Zardzewiała siatka klatki może zabrudzić białą okrywę, a przykładowo niewłaściwe żywienie spowodować zbrązowienie czarnej. Inne cech zwane ilościowymi dziedziczą się w sposób bardziej skomplikowany, gdyż zależą zwykle od kilku par genów i podlegaj znacznym modyfikacjom ze strony różnych czynników. 

Genetycznie duża norka, jeśli będzie niewłaściwie utrzymywana lub niedoborowo żywiona, nie osiągnie zakładanej wielkości. Żywienie odpowiada także za gęstość okrywy włosowej oraz jej jakość. Współczynniki odziedziczalności różnych cech przyjmują wartości zmienne. Ponadto warto pamiętać, że różne cechy mogą być wzajemnie skorelowane zarówno dodatnio jak i ujemnie.

Tekst ukazał się pierwotnie w kwartalniku „Zwierzęta Futerkowe” wydawanym przez Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych

Napisz do nas

Fachowo udzielimy odpowiedzi na każde pytanie dotyczące hodowli zwierząt futerkowych w Polsce i na świecie