Odszkodowania dla hodowców zwierząt futerkowych w Danii

 

Duńska branża futrzarska otrzyma od państwa blisko 19 mld koron (ponad 2,5 mld euro), czyli niemal 11 487 400 000 zł tytułem zadośćuczynienia za szkody, jakie pociągnęło za sobą wybicie około 15 mln sztuk norek w ramach zapobiegania potencjalnemu szerzeniu się koronawirusa – poinformowało duńskie ministerstwo finansów.

Odszkodowania dla hodowców zwierząt futerkowych w Danii – decyzja 

Rząd Danii zawarł porozumienie, które zapewniło pełną rekompensatę i pomoc restrukturyzacyjną dla hodowców norek oraz przedsiębiorstw ściśle kooperujących z sektorem. 

Ważnym elementem umowy jest zobowiązanie do pomocy pracownikom ferm zwierząt futerkowych w znalezieniu nowych miejsc pracy, co miałoby uchronić tamtejsze samorządy – szczególnie dotknięte decyzją rządu – przed ponoszeniem nadmiernych kosztów związanych ze wzrostem bezrobocia

Odszkodowania dla hodowców zwierząt futerkowych w Danii – co podlega odszkodowaniu?

Zgodnie z dokumentacją duńskiego rządu bezpośrednia rekompensata dla hodowców norek wynieść ma 10,9-11,9 mld DKK, czyli między 6 590 140 000 zł, a 7 194 740 000 zł, a wysokość rekompensat podlegać będzie indywidualnej ocenie uzależnionej od wskazanych przez duński rząd kryteriów. W ten sposób – wyłączając bezpośrednie odszkodowania dla hodowców zwierząt futerkowych w Danii – rekompensatom podlegają m.in.: utrata przyszłej prognozowanej podstawy dochodu na lata 2022-2030, kredyty hodowców, zobowiązania względem kontrahentów, rozbiórka lub odbudowa budynków gospodarczych, straty w sprzęcie, straty branż kooperujących z hodowlami norek: sektor paszowy, dom aukcyjny, transport, inne.

Na odszkodowanie nie ma wpływu to, czy w stadzie norek wykryto obecność COVID-19. Oczekuje się, że do końca lutego wypłacona zostanie znaczna część odszkodowań. 

Branże powiązane, takie jak zakłady produkcji pasz, zakłady kuśnierskie lub domy aukcyjne norek, które swoją działalność ściśle powiązały z hodowlą norek amerykańskich, mogą otrzymać rekompensatę, jeśli ponad połowa obrotów uzależniona była od kooperacji z fermami zwierząt futerkowych, a forma prowadzonej działalności nie może zostać natychmiast zrestrukturyzowana.

 

Odszkodowania dla hodowców zwierząt futerkowych w Danii, a liczba samic stada podstawowego, liczba zwierząt i liczba ferm

 

Według szacunków duńskiego rządu, liczba samic stada podstawowego norek amerykańskich w Danii w 2020 roku wynosiła w przybliżeniu 2,5 mln sztuk. Przy ustalaniu rekompensat w państwach, w których zdecydowano się na likwidację hodowli za wskaźnik uśredniony przyjmuje się liczbę samic stada podstawowego. Rekompensata za jedną samicę stada podstawowego w Danii wyniesie więc średnio: od 6228 DKK (3 767,32zł lub 837,67 EUR) do 7508 DKK (4 541,59 zł lub 1 009,83 EUR).

 

Gdy przeliczymy odszkodowania wypłacane duńskim hodowcom na liczbę zwierząt poddanych ubojowi (15 mln), otrzymamy kwotę 1038-1251,33 DKK za jedno zwierzę (627,89-756,73 zł). 

 

Kwota odszkodowania w przeliczeniu na jedną fermę, których w Danii w momencie rozpoczęcia uboju było 942, wyniesie natomiast 16 528 662-19 925 690 DKK (9 998 187,64-12 053 049 zł)

 

Odszkodowania dla hodowców zwierząt futerkowych w Danii – tabela kosztów

 

Odszkodowania dla hodowców zwierząt futerkowych w Danii

Rekompensaty z tytułu zaprzestania działalności

kwota

Rekompensaty z tytułu szacowanych strat sprzedażowych w latach 2022-2030

8,9 mld DKK (5 380 940 000 zł)

Rekompensata za przymusowy ubój norek w 2021 roku

1,8-2,8 mld DKK (1 088 280 000- 1 692 880 000 zł)

Rekompensaty dla nieobsadzonych hodowli

60 mln DKK (36 276 000 zł)

Rekompensaty za poniesione koszty zamknięcia hodowli

80 mln DKK (48 368 000 zł)

Stabilizacja finansowa gospodarstw, które ogłosiły upadłość

30 mln DKK (18 138 000 zł)

Łącznie 

10,87-11,87 mld DKK (6 572 002 000- 7 176 602 000 zł)

Inne koszty

kwota

Rekompensaty dla branż kooperujących z hodowlami zwierząt futerkowych (włącznie z możliwą restrukturyzacją)

3,1-4,1 mld DKK (1 874 260 000 zł-2 480 090 000 zł)

Rozbiórka obiektów

1,5-2,7 mld DKK (906 900 000 zł-1 633 230 000 zł)

Praca komisji ds. rekompensat

100 mln DKK (60 460 000 zł)

4,7-6,9 mld DKK (2 841 620 000- 4 171 740 000 zł)

Łączna kwota rekompensat

15,57-18,77 mld DKK (9 413 622 000-11 348 342 000 zł)

Napisz do nas

Fachowo udzielimy odpowiedzi na każde pytanie dotyczące hodowli zwierząt futerkowych w Polsce i na świecie