Czym odżywiają się norki amerykańskie w środowisku naturalnym?

Norki amerykańskie (Neovison vison) są najliczniej hodowanym na świecie gatunkiem mięsożernych zwierząt futerkowych. Ojczyzną tego zwierzęcia jest Ameryka Północna, gdzie w kilkunastu podgatunkach występuje dość licznie na terenie całego kontynentu. Obecnie na skutek celowej, jak i przypadkowej działalności człowieka, norki amerykańskie zasiedliły prawie całą Euroazję, a także można je spotkać w Ameryce Południowej. Dzikie populacje tego gatunku w Europie powstały przede wszystkim z osobników hodowlanych, celowo introdukowanych od lat 30-tych XX wieku na terenach ówczesnego Związku Radzieckiego (Bonesi i Palazon 2007, Sulik i Felska-Błaszczyk 2009, Gugołek 2013, 2015).

 Norki amerykańskie przedmiotem sporu 

W ostatnich latach norka amerykańska stała się przedmiotem sporu między ruchami „ekologicznymi”, które chcą wprowadzenia zakazu jej hodowli w Polsce a hodowcami – rolnikami, dla których jest źródłem utrzymania. Jednym z argumentów przeciw temu gatunkowi jest szkodnictwo norek w środowisku. Zdaniem autorów należy rozgraniczyć populację dziko żyjącą od hodowlanej. Problematyczna jest także kwestia ucieczek tych zwierząt z obecnie funkcjonujących ferm. W wielu publikacjach, szczególnie z zakresu genetyki, badano pokrewieństwa norek dziko żyjących z hodowlanymi. Jedne wskazują na takie pokrewieństwo, inne natomiast na wyraźne różnice pomiędzy tymi populacjami. Często także interpretacja uzyskanych wyników badań przez obie strony konfliktu jest odmienna (Michalska-Parda i in. 2009, Zalewski i in. 2010, Horecka i in. 2012). Trudno jednak nie zauważyć, że błędem polskich środowisk „ekologicznych” jest posługiwanie się przykładami badań duńskich, np. Hammershøj i in. (2005), bowiem w tym kraju każdego roku uwalniane są do środowiska setki, a nawet tysiące norek przez przeciwników hodowli. Zatem faktycznie większość tam żyjących norek to zwierzęta hodowlane. Jednak tego typu akcje – masowego uwalniania norek – nie miały nigdy miejsca w Polsce.

Co jedzą dzikie norki amerykańskie?

Norki amerykańskie żyjące w środowisku naturalnym poza swoją ojczyzną są oskarżane o niszczenie gatunków rodzimych, szczególnie ptaków wodnych. Nie można się z tym nie zgodzić. Warto jednak zastanowić się jak wygląda szkodliwość norek na tle innych gatunków, a także nie ulegając emocjom prześledzić „diety” norek opisywane przez różnych badaczy tych zwierząt. Wydaje się bowiem, że wiele informacji o norkach nie znajduje uzasadnienia w badaniach naukowych, pochodzi bowiem z mediów poszukujących sensacji. Sposób odżywiania się norek na wolności ma także istotne znaczenie dla hodowców żywiących zwierzęta w warunkach fermowych, chcących uzyskać jak najlepsze wyniki produkcyjne.

Tekst ukazał się pierwotnie w kwartalniku „Zwierzęta Futerkowe” wydawanym przez Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych

Napisz do nas

Fachowo udzielimy odpowiedzi na każde pytanie dotyczące hodowli zwierząt futerkowych w Polsce i na świecie