W Polsce funkcjonuje ok. 800 ferm, wśród których wiodącą role odgrywają fermy norek.

Ze względu na poszanowanie zarówno środowiska naturalnego, jak i głosu lokalnych społeczności polski ustawodawca w sposób szczególnie restrykcyjny reguluje powstanie i utrzymywanie ferm. Fermy zwierząt futerkowych traktowane są w świetle prawa jako działalność rolnicza, czyli działalność w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w tym w zakresie produkcji materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcji warzywniczej, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowli i produkcji materiału zarodowego ssaków, ptaków i owadów użytkowych, produkcji typu przemysłowego, fermowego oraz chowu i hodowli ryb.

 

Copyright enorka.info 2017