Są to pieniądze, które mają być przeznaczone na walkę z polskimi hodowlami drobiu oraz hodowlami zwierząt futerkowych. Między innymi, poseł Krzysztof Czabański popiera ideologię zgodną z postulatami odczłowieczenia ludzi i humanizowania zwierząt.

Branża futerkowa przyczynia się do wpłat do budżetu państwa z eksportu na poziomie 2,5 mld. złotych rocznie.

Zakaz hodowli zwierząt na futro popierany przez posła Czabańskiego przyniesie ogromne straty dla polskiej gospodarki.

Więcej w artykule: tutaj

 

Copyright enorka.info 2017