Czym jest współczesna ekologia? W jaki sposób ekolodzy niszczą polskie rolnictwo? Dlaczego likwidacja branży futerkowej zaszkodzi polskiej gospodarce i komu na tym zależy? Komu służy wycinka drzew? Odpowiada Rafał Ziemkiewicz.

Aktywność organizacji ekologicznych w Polsce przybrała niebagatelne rozmiary i jest spowodowana ustawą umożliwiającą wycinkę drzew na prywatnych posesjach oraz chęcią wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt futerkowych. O komentarz w tych kwestiach poprosiliśmy Rafała Ziemkiewicza, publicystę i komentatora politycznego, który dobitnie wypowiada się w tych dwóch sprawach.

 

 

Copyright enorka.info 2017