Badania przeprowadzono w warunkach tzw. degradacji beztlenowej, czyli zbliżonej do tej, jakiej podlegają odpady na wysypiskach śmieci. Biodegradację futer naturalnych zestawiono z analogiczną obserwacją futer sztucznych. Te ostatnie nie rozłożyły się, za to wyemitowały zanieczyszczenie plastikiem.

Badania, których owocem jest opublikowany pod koniec maja tego roku raport High Solids Anaerobic Biodegradation and Disintegration test of Undyed mink fur, Undyed fox fur, Dyed mink fur, Dyed fox fur and Fake fur, zostały przeprowadzone na zlecenie federacji Fur Europe. Producencie naturalnych futer od lat mierzą się z zarzutami zanieczyszczania środowiska naturalnego. Trzydziestodniowy okres badań miał za zadanie rozstrzygnąć, które produkty są bardziej przyjazne środowisku – futra naturalne czy syntetyczne.

Obserwacjom poddano okrywę lisa i norki, a także ich sztucznie farbowane próbki, oraz okrywę sztuczną. Okazuje się, że w każdym przypadku, w którym materiał jest pochodzenia odzwierzęcego, dochodzi do biodegradacji. Mikroorganizmy pochłaniają węgiel zawarty w naturalnym produkcie. Jego rozkład przebiega szybko i nie powoduje zanieczyszczenia środowiska. W przypadku futer sztucznych ciężko w ogóle mówić o rozkładzie. Dominującą rolę w ich składzie odgrywa plastik, który podczas składowania i wstrząsów mechanicznych ulega dekompozycji, a jego mikrocząsteczki dostają się do gruntu. W czasie trwania badania sztuczne futro w ogóle nie ulegało procesowi biodegradacji (patrz. Wykres).

Żródło: High Solids Anaerobic Biodegradation and Disintegration test of Undyed mink fur, Undyed fox fur, Dyed mink fur, Dyed fox fur and Fake fur Po 30 dniach badania próbek przechowywanych w temperaturze37 ° C (+- 2°) naukowcy zauważyli, że największymi skłonnościami do biodegradacji charakteryzuje się naturalne futro z norki. Po upływie 30 dni 25,8% próbki okrywy z norki uległo rozkładowi, a farbowana okrywa z norki uległa degradacji w 18,3%. Futro z lisa w czasie badania rozłożyło się w 13,6%, a jego farbowana wersja - w 6,6%.

Przeprowadzone badania zostały podsumowane nie tylko raportem, ale także krótkim filmem dostępnym poniżej:

 

Copyright enorka.info 2017