Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ciekawym artykułem - "RESORT ŚRODOWISKA CHCE UKRÓCIĆ DZIAŁALNOŚĆ TZW. EKOTERRORYSTÓW" -  na temat niechlubnej działalności ekoterrorystów, którzy pozorują działalność proekologiczną i poprzez manipulowanie opinią publiczną chcą osiągać duże zyski.


Według Jacka Podgórskiego, dyrektora Instytutu Gospodarki Rolnej rolnicy i deweloperzy to dwie grupy, które są najbardziej "dotknięte" przez działalność pseudoekologów.


Obecnie hodowcy zwierząt futerkowych zmagają się z nieprawdziwymi informacjami przekazywanymi na temat branży właśnie przez wyżej wspomniane organizacje, które dążą do wprowadzenia całkowitego zakazu hodowli zwierząt futerkowych, co w rezultacie doprowadziłoby do likwidacji 50 tyś. miejsc pracy.


Hodowla zwierząt futerkowych to gałąź rolnictwa prowadzona na bardzo wysokim poziomie(2 miejsce w Europie, a 3 na Świecie).


Instytut Gospodarki Rolnej we współpracy z Ministerstwem Środowiska oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi działa na rzecz zwalczania zjawiska ekoterroryzmu w kraju.

 

Copyright enorka.info 2017