Według badania IPSOS przeprowadzonego na 1000 osób z całej Polski 73 proc. popiera hodowlę zwierząt futerkowych pod warunkiem, że hodowcy dbają o dobrostan zwierząt i prowadzą hodowle zgodnie z prawem.

Badanie zostało przeprowadzone na 1000 osób w wieku od 18 do 60 lat obu płci zamieszkujących zarówno miasta, jak i tereny wiejskie, na zlecenie Fur Europe – organizacji zrzeszającej hodowców zwierząt futerkowych z całej Europy.

Dla ponad 74 proc. ankietowanych głównym kryterium przemawiającym za istnieniem hodowli zwierząt futerkowych są „warunki życia panujące na fermie”.

Ponad 73 proc ankietowanych jest przekonanych, że o dobro zwierząt hodowanych na futro dba się tak samo, jak w przypadku zwierząt hodowanych w Polsce dla mięsa.

Wartym zaznaczenia jest fakt, że blisko 72 proc. respondentów odpowiedziało, że „nie uważa, by media w Polsce w rzetelny sposób informowały o wszystkich aspektach hodowli zwierząt futerkowych”. Jednak mimo to ich wiedza jest dobra ponieważ 61 proc. uznało, że „moja wiedza o hodowli zwierząt futerkowych w Polsce jest wystarczająca, więc moja opinia na ten temat nie wynika z uprzedzeń”.

Fur Europe/EZ/Fot.: enorka.info

 

Copyright enorka.info 2017