WelFur to certyfikat przygotowany przez organizację FurEurope, która reprezentuje całą europejską branżę futrzarską. Hodowle objęte tym certyfikatem będą stanowiły o jakości pozyskanego futra i dobrostanie zwierząt na fermach.

Nowy, niezależny system certyfikacji ferm zwierząt futerkowych, przygotowany przez naukowców z siedmiu europejskich uniwersytetów, oparty na badaniach i unijnych normach został stworzony po to, by ocenić dobrostan zwierząt na fermach w całej Europie.

 • Chodzi wyłącznie o dobrostan zwierząt , a nie o zasady, przepisy, czy etykę – mówi Morten Agren, pracownik działu sprzedaży eksportowej firmy HG.

Kontrola i certyfikacja WelFur będzie przeprowadzana przez międzynarodową firmę Baltic Control, która zajmuje się kontrolą i certyfikacją różnych produktów rolniczych oraz oceną dobrostanu zwierząt. Jej główna siedziba mieści się w Aarhus w Danii, oprócz tego firma ma ponad 40 filii na całym świecie.

Baltic Control ocenę i certyfikację będzie opierać na czterech zasadach:

 1. Odpowiednie karmienie – kontrolerzy będą sprawdzać, czy zwierzęta nie są wychudzone, czy mają dostęp do odpowiedniej ilości wody i pożywienia oraz czy pokarm jest wzbogacony odpowiednimi witaminami i składnikami odżywczymi, niezbędnymi do prawidłowego rozwoju;
 2. Odpowiednie warunki bytowe – ogromny nacisk zostanie położony na jakość klatek, domków wykotkowych oraz izolacji;
 3. Stan zdrowia – obserwowane będą chore zwierzęta, sposób leczenia ran czy dolegliwości żołądkowych, jak biegunka. Kontroli będą również podlegały metody uśmiercania zwierząt hodowlanych;
 4. Właściwe zachowanie – kontrolerzy będą skupiać się na obserwacji zachowań społecznych zwierząt oraz ich ruchliwości. Obserwowane będą zachowania typowe dla zwierząt futerkowych w hodowli.

Efektem kontroli firmy certyfikującej będzie klasyfikacja punktowa w skali od 0 do 100 punktów. Uwagi kontrolerów będą wprowadzane do odpowiedniego systemu i określane na wymienionej skali, gdzie 100 punktów jest najwyższym wynikiem, 50 – neutralnym. Zanim jednak dojdzie do certyfikacji każda ferma takich kontroli musi przejść aż trzy w ciągu jednego roku, zimą – w okresie narodzin oraz wzrostu młodych. Po trzeciej kontroli fermy zostanie przygotowana ogólna ocena dobrostanu zwierząt na fermie.

Klasyfikacja do uzyskania certyfikatu będzie oparta na czterech poziomach punktacji:

 1. Najlepsza (80-100 punktów);
 2. Dobra (55-80 punktów);
 3. Zadowalająca (20-55 punktów);
 4. Niezadowalająca (poniżej 20 punktów)

Aby uzyskać certyfikat WelFur ferma musi zostać zakwalifikowana w następujący sposób:

 • Najlepsza – jeśli uzyska ponad 55 punktów we wszystkich kategoriach zasad;
 • Dobra – jeżeli uzyska więcej niż 20 punktów we wszystkich kategoriach zasad oraz więcej niż 55 punktów w dwóch z nich;
 • Zadowalająca – jeśli uzyska więcej niż 10 punktów we wszystkich kategoriach zasad oraz więcej niż 30 punktów w przynajmniej trzech z nich.

Zdaniem ekspertów wprowadzenie certyfikacji WelFur przyczyni się do polepszenia dobrostanu zwierząt oraz ceny skór. Pierwsze certyfikowane skóry mają trafić do sprzedaży przez trzy największe światowe domy aukcyjne: Kopenhagen Fur, SAGA Furs i NAFA już w grudniu 2018 roku, co oznacza, że proces certyfikacji ruszy niebawem.

Od roku 2020 w sprzedaży będą jedynie skóry objęte certyfikatem zgodnie z nowymi standardami WelFur.

Pelsavisen/EZ/Fot.: enorka.info

 

Copyright enorka.info 2017