Futro jest całkowicie biodegradowalne, przez co doskonale nadaje się do recyklingu. Bez względu na sposób przebiegu procesu utylizacji, zarówno surowe skóry jak i przetworzone na wyrób futrzarski są bezpieczne dla środowiska naturalnego i nie emitują szkodliwych związków chemicznych podczas rozkładu. Futra naturalne są wyjątkowo trwałe i nie tracą swoich właściwości przez dekady. Bardzo często służą jako najcieplejsze okrycie będące w rodzinach przez pokolenia. To czyni ten gatunek skór najbardziej ekonomicznym i ekologicznym materiałem.

W imię obrony zwierząt wiele osób decyduje się na noszenie futer sztucznych i innych syntetycznych okryć wierzchnich. Te jednak są nie tylko niezdrowe dla człowieka i zdecydowanie mniej wytrzymałe, ale również bardzo szkodliwe dla środowiska. Sztuczne futra otrzymuje się w technologii przetwarzania ropy naftowej, będącej wyjątkowo nieekologicznym surowcem.

Wykorzystanie produktów chemicznych, proces produkcji, transport oraz utylizacja przemysłowa to czynniki niepozwalające na uznanie procesu wytwarzania futer sztucznych za element zrównoważonego rozwoju rodzimego rolnictwa. Skóry syntetyczne składają się głównie ze związków chemicznych, będących różnopostaciowymi węglowodorami. Rozkładają się kilkaset lat, a ich utylizacja wiąże się z emisją związków toksycznych do środowiska.

Według prof. A. Jarosza z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie organizacje promujące zastąpienie futer naturalnych sztucznymi cechuje niewiedza, ponieważ struktura, ciepłochłonność oraz zdrowotność futer sztucznych nie dorównuje tym naturalnym. Futro wpływa na zdrowie człowieka również z powodu korzystnej jonizacji. Jony ujemne w pozytywny sposób wpływają na samopoczucie. Ich głównym źródłem są rośliny. Z kolei jony dodatnie, które dominują w miastach często są przyczyną złego samopoczucia, bólu głowy i zatrucia organizmu toksynami. Generują je zanieczyszczenia z fabryk, spaliny, beton, sieci wysokiego napięcia czy sprzęty elektroniczne.

Futra naturalne zawierają jony ujemne, co oznacza, że korzystnie wpływają na zdrowie człowieka. Ponadto futra syntetyczne, wytworzone na bazie ropy naftowej i innych środków chemicznych, mogą wywoływać wiele schorzeń czy alergii. Futra naturalne są produktami ekologicznymi, nie zanieczyszczają środowiska, korzystnie wpływają na zdrowie człowieka oraz podlegają naturalnemu rozkładowi. Z kolei futra sztuczne są nie tylko szkodliwe dla zdrowia, ale również zanieczyszczają środowisko w procesie wytwarzania oraz utylizacji, nie podlegają bowiem biodegradacji.

W imię dobra zwierząt, zastępowanie naturalnych futer sztucznymi, a przy tym poważne zanieczyszczanie środowiska nie jest rozwiązaniem pożądanym.

Paradoksalnie wszelkie hodowle chronią naturalny ekosystem ponieważ powstrzymują jego eksploatację.

 

Copyright enorka.info 2017