Odpowiedź będzie prosta, ponieważ chcę chodzić w zdrowej odzieży i nie chcę chorować. Skóry naturalne spełniają wszystkie wymagania stawiane przez ochronę środowiska i odnowienia zasobów przyrody. Są one produktem naturalnym, tworem przyrody i nie stanowią zanieczyszczenia środowiska, kiedy ulegają rozkładowi

Skóry pochodzące od zwierząt futerkowych służą do wytworzenia ciepłej i zdrowej odzieży. Ta ciepłota, czyli ciepłochronność futer naturalnych uzależniona jest od typów włosów i rozmieszczenia ich w skórze. Z kolei zdrowa odzież uzależniona jest od struktury i budowy chemicznej włosa i skóry właściwej. Gęstość i długość włosów podszyciowych decyduje o ciepłochronności futra, ponieważ powietrze zawarte pomiędzy włosami i wewnątrz włosów stanowi bardzo dobrą warstwę izolacyjną. Jest to cecha, która odróżnia futra naturalne od futer sztucznych.

Dobrymi właściwościami ciepłochronnymi charakteryzują się futra o gęstej okrywie włosowej, puszyste i o długim włosie. Według Jarosza jako wskaźnik ciepłochronności przyjmuje się tzw. opór cieplny.

Rola i znaczenie futer naturalnych dla człowieka jest ogromna. Jak do tej pory nie udało się wyprodukować sztucznych futer, które pod względem struktury, ciepłochronności, a przede wszystkim zdrowotności mogłyby dorównać futrom naturalnym, które są najlepszym i najzdrowszym okryciem. Jest ono oryginalne i przewiewne, a nasze ciało może w nim swobodnie oddychać. Futra naturalne posiadają jonizację ujemną, a sztuczne dodatnią, która działa szkodliwie, a niekiedy bardzo szkodliwie na zdrowie człowieka.

Produkcja sztucznych futer oparta jest na surowcach – tworzywach sztucznych wytworzonych na bazie przetworzonej ropy naftowej, węglopochodnych oraz innych chemikalii, które wywołują u ludzi różnego rodzaju schorzenia, jak m. in. : alergię, schorzenia dróg oddechowych, astmę a nawet mogą powodować stany depresji u osób dorosłych i dzieci.

Okrycia uszyte z futer naturalnych oprócz tego, że są pozbawione niekorzystnych działań na organizm ludzki, mają również właściwości lecznicze, co też od wieków przekazuje medycyna ludowa.

Pomimo wysokich walorów jakimi cechują się skóry zwierząt futerkowych, na przestrzeni ostatnich lat XX wieku pojawiła się w świecie organizacja tzw. „ruch zielonych”, a ostatnio Koalicja dla Zwierząt i proponowany przez nich projekt ustawy o ochronie zwierząt. Głównym ich założeniem jest działalność antyfutrzarska oraz całkowita likwidacja hodowli fermowej zwierząt futerkowych.

Przykładem może być wypowiedź przedstawicieli „zielonych” w telewizji na początku lutego 2013 roku, cytuję : „ obrońcy zwierząt rządają aby na Uniwersytecie Techniczno – Rolniczym w Szczecinie zakazano prowadzenia zajęć dydaktycznych – wykładów i ćwiczeń z przedmiotu chowu i hodowli zwierząt futerkowych”.

Ruch ten bywa wykorzystywany przez producentów szkodliwych dla środowiska i zdrowia różnych namiastek i substytutów, z których wytwarza się futra sztuczne. Jak podkreśla Jarosz osoby działające w ruchu antyfutrzarskim są często zaangażowane emocjonalnie, ale przecież codziennie chodzą w butach z prawdziwej skóry, a nie z łyka i odżywiają się potrawami mięsnymi. Najczęściej nie zdają sobie sprawy, że człowiek jest jednym z ogniw łańcucha w świecie istot żywych, podlegających określonym prawom natury. Niekiedy z punktu widzenia i odczuć człowieka brutalnym, ale niezbędnym do bytowania wielu gatunków.

Organizacja „ruchu zielonych” wzięła w obronę naturalne środowisko i występuje przeciwko utrzymywaniu zwierząt futerkowych na fermach, ich zabijaniu i noszeniu różnorodnej odzieży uszytej ze skór. Działanie tego ruchu jest spontaniczne, falowe i nie zawsze przemyślane co do skutków. Protesty te nasilały się szczególnie w okresach jesieni i zimy, kiedy najczęściej nosi się ubiory futrzarskie.

Należy podkreślić, że finansowym sponsorem „ ruchu zielonych” i innych organizacji „ekologicznych” są przeważnie różnorodne firmy produkujące okrycia ze sztucznych futer, z którymi w ten sposób chcą wejść na rynki, eliminując z nich ubiory uszyte ze skór naturalnych.

Skóry naturalne spełniają wszystkie wymagania stawiane przez ochronę środowiska i odnowienia zasobów przyrody. Są one produktem naturalnym, tworem przyrody i nie stanowią zanieczyszczenia środowiska, kiedy ulegają rozkładowi. Z kolei skóry sztuczne wyrzucane na śmietnik nie podlegają biodegradacji i mogą zaśmiecać środowisko nawet wieczność. Jest to produkt z dodatnim ładunkiem elektrycznym.

Prof. dr hab. Janusz, Jerzy Kuźniewicz – emerytowany profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 

 

Copyright enorka.info 2017