Hodowla

Dobrostan odzwierciedla światowe kierunki w kształtowaniu warunków życia zwierząt gospodarskich.Uważa się, że stosowane metody produkcji powinny być zastąpione takimi, które będą silnie eksponowały samopoczucie zwierząt w środowisku hodowlanym.
Paradoksem walki tzw. organizacji ekologicznych z przemysłem futrzarskim nie są jedynie źródła finansowania tychże grup aktywistów, które często sięgają samego jądra przemysłowej utylizacji oraz hodowców zwierząt futerkowych z państw trzecich.
Redukcja emisji amoniaku do atmosfery jest jednym z celów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów
Zwierzęta futerkowe są uznawane za zwierzęta gospodarskie w takim samym stopniu jak bydło, świnie, owce, konie czy drób. Dlatego też wszelkie regulacje prawne odnoszące się do ogólnie rozumianych „zwierząt gospodarskich”, nale- ży postrzegać także w odniesieniu do lisów, norek czy szynszyli; dotyczy to zwłaszcza zagadnienia dobrostanu zwierząt.
Zachowanie zwierząt, podobnie jak ludzi, jest przeważnie ukierunkowane na realizację określonych działań, czyli jest celowe. W drodze ewolucji mechanizm biologiczny zachowań ukształtował się tak, że służą one np. zachowaniu życia, odżywianiu, pozostawieniu potomstwa itp.
ferma norek

Fermowa hodowla zwierząt futerkowych istnieje już od około 120 lat, a więc od momentu, kiedy powstały pierwsze fermy w Ameryce Północnej i Kanadzie. W obecnych czasach ma ona zorganizowaną i uregulowaną prawnie działalność, bowiem jest częścią rolnictwa i znaczącym źródłem dochodów.

Długotrwałe utrzymywanie się wysokich temperatur jest bardzo dotkliwe nie tylko dla organizmu ludzkiego. Upały mają niekorzystny wpływ również na zwierzęta.

Odpowiedź będzie prosta, ponieważ chcę chodzić w zdrowej odzieży i nie chcę chorować. Skóry naturalne spełniają wszystkie wymagania stawiane przez ochronę środowiska...

ferma norek

Norki są szczególnie narażone na cztery śmiertelne choroby. Zalicza się do nich: botulizm, czyli zatrucie jadem kiełbasianym...

Stres jest stanem organizmu, który może być wywołany przez różne bodźce (stresory), które są nie obojętne dla organizmu. Są to najczęściej bardzo silne przeżycia psychiczne...

Chów zwierząt futerkowych jest działem specjalnej produkcji rolniczej i należy go traktować tak samo jak chów innych gatunków zwierząt gospodarskich...

Norka fermowa a dziko żyjąca

Norka amerykańska (Mustelavison, Neovisonvison) to gatunek drapieżnego ssaka średniej wielkości należącego do rodziny Mustelidae(łasicowate) o wyraźnie...

 

Copyright enorka.info 2017