Hodowla norek to jedna z najbardziej rozwiniętych gałęzi rolnictwa w polsce
 • 97%

  ferm to polski kapitał

  Pozostałe 3% to kapitał obcy i mieszany

 • Branża daje zatrudnienie w sposób
  bezpośredni i pośredni dla 50 000 osób...

  10 tys. osób bezpośrednio - osoby zatrudnione w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta futerkowe;
  40 tys. osób pośrednio - osoby, firmy współpracujące z branżą;

  Fermy zwierząt futerkowych dają pracę mieszkańcom terenów wiejskich
  w rejonach Polski o wysokim bezrobociu strukturalnym

 • FUTRA SZTUCZNE

  są wyrobami syntetycznymi, wytwarzanymi z pochodnych ropy nafotwej

  SĄ szkodliwe

  w procesie ich wytwarzania i utylizacji

 • Zmniejszenie bezrobocia

  Fermy zwierząt futerkowych daja pracę mieszkańcom terenów wiejskich
  w rejonach Polski o wysokim bezrobociu strukturalnym

WelFur to pierwszy kompleksowy program oceny dobrostanu zwierząt sektora futrzarskiego, oparty na programie Komisji Europejskiej „Welfare Quality”, który zostanie wprowadzony na skalę całej Europy.

Dobrostan zwierząt jest kwestią, która przyciąga coraz większą uwagę mediów, organizacji pozarządowych, konsumentów, a także polityków. Aby sprostać oczekiwaniom społeczeństwa, przemysł oparty na zwierzętach musi wykazać się otwartością, transparentnością oraz kłaść ciągły nacisk na poprawę dobrostanu zwierząt hodowlanych.

Dowiedz się więcej na

www.welfur.pl
 
NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

DOTYCZĄCE BRANŻY FUTERKOWEJ

 • Fermy w ciągu roku zagospodarowują
  600 000 ton odpadów pochodzenia zwierzęcego

  Sprawia to że są ekologiczne i pozytywnie wpływają na gospodarkę.
  Rolnik lub producent nie musi płacić za utylizację zagranicznym utylizatorniom,
  zamiast tego może odsprzedać odpady hodowcom którzy przetworzą
  je na karmę którą przeznaczą na skarmianie swoich zwierząt.

  Eko-terror kwitnie w Europie
  Okazuje się, że nawet w obliczu skutków przewlekłej i bardzo szkodliwej dla hodowli i upraw suszy opacznie pojmujący dbałość o zwierzęta niektórzy aktywiści tzw. organizacji prozwierzęcych postanowili...

Skóry futerkowe polskim hitem eksportowym

Polska jest drugim w Europie producentem skór zwierząt futerkowych.
Suma sprzedaży skór zwierząt futerkowych w 2016 roku wyniosła

10.000.000szt.*

* z czego 9 mln to skóry norek

400 - 600 MLN EURO

Roczne przychody polskich rolników pochodzące z hodowli zwierząt futerkowych, w zależności od koniunktury wynoszą od 400 mln do 600 mln euro

2,4 MLD PLN

Wartosci polskiego eksportu skór zwierzęcych
(surowych i wyprawionych w 2016 roku)

1,3 MLD PLN

to eksport surowych i wyprawionych
skór futerkowych

 
 54%

wartości całego eksportu skór

 

100%

Niemal wszystkie polskie skóry sprzedane
są przez domy aukcyjne w helsinkach, kopenhadze,
seattle i toronto

Światowa produkcja skór norek

Eksport surowych skór futerkowych w 2015 roku do poszczególnych państw *

Kanada

962 MLN PLN

 

Dania

290 MLN PLN

 

finlandia

152 MLN PLN

 

Holandia

69 MLN PLN

 

Włochy

7,5 MLN PLN

 

Surowe skóry futerkowe stanowiły 20,8% głównego eksportu dla Kanady w 2015 roku *

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2016 (danepubliczne.gov.pl)

Analiza gospodarczo - handlowa Całościowego Gospodarczego i Handlowego Porozumienia z Kanadą
(ceta) dla polskiej gospodarki i przedsiębiorców (www.mr.gov.pl)

Polacy o regulacjach dotyczących hodowli
zwierząt futerkowych w polsce

W sondażu IBRiS badani opowiedzieli się przeciw zakazowi hodowli zwierząt futerkowych
w polsce, ale oczekują podwyższenia standardów w tej działalności.

W czerwcu 2017 roku Instytut IBRiS zrealizował badanie dotyczące opini Polaków
w sprawie planowanego przez Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt
wprowadzenie w Polsce całkowitego zakazu hodowli zwierząt futerkowych.

Badani ocenili projekt zakazu, a także zostali poproszeni o ocenę różnych
wariantó regulacji w tym zakresie.

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2016 (danepubliczne.gov.pl)

Całkowity zakaz hodowli zwierząt futerkowych

Podwyższenie przez rząd standardów warunków hodowli
zwierząt futerkowych

Pozostawienie bez zmian obecnych warunków

Nie wiem/ trudno powiedzieć

 
 

biuro@enorka.info

Copyright enorka.info 2017